Street Furniture

Street Furniture – quảng cáo trên đường phố là một thuật ngữ tập thể (được sử dụng tại Vương quốc Anh, Úc và Canada) cho các đồ vật và các thiết bị được lắp đặt dọc đường phố và đường cho nhiều mục đích khác nhau. Nó bao gồm các băng ghế, rào cản giao thông, bollards, hộp bưu điện, hộp điện thoại, đèn đường, đèn giao thông, biển báo giao thông, bến xe buýt, trạm dừng xe điện, taxi đứng, nhà vệ sinh công cộng, đài phun nước, máng nước, memorials, công trình điêu khắc công cộng, Thiết kế và bố trí đồ đạc có tính đến thẩm mỹ, nhận diện thị giác, chức năng, tính di động cho người đi bộ và an toàn đường bộ.

Loại hình “street furniture” quảng cáo ở tầm thấp như nhà chờ xe buýt, kiốt hoặc các loại banner trên đường phố. Thích hợp với những sản phẩm tiêu dùng gần gũi hàng ngày như các loại thực phẩm ăn nhanh, hóa mỹ phẩm…