Danh mục: Social Media

Buzz Volume

Bởi admin

Buzz Volume – Tổng lượng thảo luận: là yếu tố giúp cân nhắc để xếp hạng; các chiến dịch/sự kiện/người nổi tiếng có Buzz Volume nằm trong top 30 sẽ có khả năng lọt vào bảng xếp hạng BSI Top10 cao hơn.

Audience scale

Bởi admin

Audience scale – Lượng người tham gia thảo luận: là số lượng người thực sự tham gia thảo luận trên social media. Với cùng số lượng Buzz volume, chiến dịch nào có số người tham gia thảo luận cao hơn thì thường có mức độ viral tốt hơn.

Object mention

Bởi admin

Object mention – Lượng thảo luận đề cập đến chủ thể: là số lượng thảo luận đề cập trực tiếp đến các cụm từ về thương hiệu/sản phẩm/chiến dịch, giúp đánh giá chính xác hơn hiệu quả truyền tải thông điệp

Sentiment score

Bởi admin

Sentiment score – Chỉ số cảm xúc: là kết quả phân tích chỉ số cảm xúc của các thảo luận để xác định tương quan giữa các thảo luận Tích cực và Tiêu cực.

Facebook Domain Verification

Bởi admin

Tính toàn vẹn của nội dung trên Facebook là vấn đề được quan tâm hàng đầu; và xác minh miền là một bước trong quá trình đảm bảo rằng chỉ các chủ sở hữu đã được xác minh mới có thể chỉnh sửa cách nội dung của họ xuất hiện trên Facebook. Nhiều ứng dụng…

Opinion Leader

Bởi admin

Opinion Leader: kẻ dẫn đầu dư luận. Xem thêm thuật ngữ Key Opinion Leader & Digital Opinion Leader

Reachable Users

Bởi admin

Reachable Users – Người dùng có thể truy cập: là những người dùng đã tương tác với bot của bạn, nó độc lập với số người thích fanpage của bạn. Và có thể là những người không like fanpage của bạn.

Social Clicks

Bởi admin

Social Clicks: Số nhấp chuột quảng cáo của bạn nhận được khi quảng cáo được hiển thị với thông tin xã hội (ví dụ: Adam thích điều này).