Thẻ: CDP

Batch segmentation là gì

Bởi admin

Batch segmentation  – Phân đoạn hàng loạt xảy ra đối với các phân đoạn chính được xây dựng từ dữ liệu trên nhiều nguồn khác nhau và được thống nhất bằng cách sử dụng Treasure Workflow và các tính năng tạo phân đoạn chính

Real-time Segmentation là gì

Bởi admin

Real-time Segmentation – phân đoạn theo thời gian thực: hoạt động chống lại việc truyền dữ liệu khi dữ liệu đi vào hệ thống theo thời gian thực.

Customer Experience viết tắt CX

Bởi admin

Trải nghiệm khách hàng (tiếng Anh: Customer Experience viết tắt CX) là nhận thức và cảm xúc của khách hàng về mọi điều liên quan đến một công cy hay một doanh nghiệp.

Data onboarding là gì?

Bởi admin

Data onboarding là quá trình chuyển dữ liệu ngoại tuyến sang môi trường trực tuyến cho các nhu cầu tiếp thị

Phân tích RFM là gì ?

Bởi admin

RFM  viết tắt của 03 từ recency, frequency, monetary: đây là một kỹ thuật phân tích được sử dụng để xác định lượng khách nào là khách hàng tốt nhất