Thẻ: SEM

Keyword Efficiency Index viết tắt KEI

Bởi admin

Keyword Efficiency Index viết tắt KEI: chỉ số hiệu quả của từ khóa, Càng cao càng tốt. Chỉ số này cho bạn thấy từ khóa nào có thể mang lại lưu lượng truy cập đến trang web của bạn. Công thức tính như sau: KEI = S ^ 2 / C Trong đó, S là…

Google Keyword Tools hay Google Keyword Planner

Bởi admin

Google Keyword Tools hay Google Keyword Planner – Công cụ lập kế hoạch từ khóa: là công cụ miễn phí của Google AdWords dành cho nhà quảng cáo mới hoặc đã có kinh nghiệm. Công cụ này giống như một hội thảo về tạo chiến dịch mới trên Mạng tìm kiếm hoặc mở rộng các…

Search Engine Marketing viết tắt SEM

Bởi admin

SEM là viết tắt của thuật ngữ Search Engine Marketing dịch sang tiếng việt có nghĩa là “Marketing trên công cụ tìm kiếm”. SEM là một hình thức Internet Marketing và là một phương pháp marketing nhằm tăng sự hiện diện của bạn hay doanh nghiệp, tổ chức thông qua công cụ tìm kiếm. Kể từ…