Return On Advertising Spend viết tắt ROAS

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS: Doanh thu trên Chi phí quảng cáo, một chỉ số quan trọng và trả lời cho bạn được câu hỏi nền tảng: nếu tôi bỏ X đồng vào kênh marketing này, thì tôi sẽ lấy lại được bao nhiêu đồng.

ROAS tương tự chỉ số ROI. Nhưng nếu ROI thường được dùng để tính độ hiệu quả của toàn bộ chiến lược marketing, tính dựa trên toàn bộ lợi nhuận kiếm về, thì ROAS được dùng để tính độ hiệu quả của từng chiến dịch quảng cáo, từng nhóm quảng cáo, và thậm chí là từng keyword.

Công thức tính ROAS tương đối đơn giản:

Khi chạy quảng cáo, chúng ta thường tập trung vào số lượt chuyển đổi (conversion), và giá mỗi lượt chuyển đổi (cost per conversion) của các chiến dịch quảng cáo. Những chỉ số này liệu có đủ để bạn đánh giá độ hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo?

Rõ ràng ROAS chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố là doanh thu và chi phí. Về cơ bản, để tối ưu ROAS, nhiệm vụ của chúng ta là cần tăng doanh thu hoặc giảm chi phí hoặc làm đồng thời cả hai.