Danh mục: Product Marketing

Price analysis

Bởi admin

Trong tiếp thị, Price analysis – Phân tích giá đề cập đến việc phân tích phản hồi của khách hàng đối với giá lý thuyết trong nghiên cứu điều tra. Trong kinh doanh chung, Phân tích giá là quá trình kiểm tra và đánh giá giá dự kiến ​​mà không cần đánh giá các yếu…

Relational goods

Bởi admin

Relational goods – Hàng hoá quan hệ là hàng hoá phi vật chất chỉ có thể được sản xuất và tiêu thụ trong các nhóm, và có liên quan đến mối liên hệ và tương tác với nhau. Các ví dụ phổ biến bao gồm việc thưởng thức một trò chơi bóng đá trong một…

Product development

Bởi admin

Product development – Phát triển sản phẩm: là hoạt động tạo ra sản phẩm hoàn toàn mới hoặc cải biến từ sản phẩm sẵn có kèm theo nhãn hiệu mới do chính doanh nghiệp thực hiện. Quá trình phát triển sản phẩm mới, Theo Philip Kotler và Gary Armstrong, quá trình phát triển sản phẩm…

Bill of Materials viết tắt BOM

Bởi admin

Bill of Materials viết tắt BOM: Một bảng kê các vật liệu hoặc cấu trúc sản phẩm (đôi khi là hóa đơn vật liệu, BOM hoặc danh sách liên quan) là danh mục các nguyên vật liệu, phụ cụm, cụm trung gian, tiểu thành phần, các bộ phận và số lượng từng cần để sản…

Product Life-cycle Management viết tắt PLM

Bởi admin

Trong ngành công nghiệp, Product Life-cycle Management viết tắt PLM là quá trình quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm từ khi bắt đầu, thông qua thiết kế kỹ thuật và sản xuất, phục vụ và xử lý các sản phẩm chế tạo. PLM tích hợp con người, dữ liệu, quy trình và hệ…

Outsourcing

Bởi admin

Outsourcing nghĩa là khi một nhà máy hay một công ty đồng ý nhận linh kiện,phụ tùng do một nhà cung cấp khác hoặc một nhà sản xuất khác cung ứng và như vậy đỡ tốn kém hơn là tự mình làm lấy.Trên các báo người ta thường nói là “hợp đồng thuê ngoài” hay…

Location pricing

Bởi admin

Location pricing – Định giá theo vị trí và không gian mua:  là hình thức định giá bán sản phẩm theo không gian / vị trí người mua. VD trung tâm thương mại / siêu thị / cửa hàng tạp khóa / cửa hàng tại Sân bay…