Thẻ: Pinterest

Pinterest Pins

Bởi admin

Pinterest là một tài khoản truyền thông xã hội phổ biến với rất nhiều dữ liệu công cộng. Có thể Google xem xét Pins Pinterest là một tín hiệu xã hội. Pinterest là website chia sẻ ảnh theo dạng mạng xã hội, post và phân loại dưới dạng các tấm bảng dán ảnh (hoặc đính…