Danh mục: Digital Marketing

Conversational Platform

Bởi admin

Conversational Platform – Nền tảng thảo luận: là nền tảng giúp tạo ra những câu trả lời tương tác từ đơn giản đến phức tạp với người dùng trên các hệ thống mạng xã hội (Social Network). Nền tảng này kết nối được hầu hết các mạng xã hội messenger phổ biến hiện nay, bên…

Intelligent Things

Bởi admin

Intelligent Things: nói đến việc sử dụng AI và machine learning (máy học) để tương tác một cách thông minh hơn với mọi người và môi trường xung quanh. Một số điều thông minh sẽ không tồn tại nếu không có AI nhưng những người khác lại là những thứ hiện tại (ví dụ như…

Scheduling

Bởi admin

Scheduling – Lập lịch: Là tính năng cho phép thiết lập thời gian bắt đầu gửi email marketing hoặc chạy campaign tại một thời điểm trong tương lai.

Database

Bởi admin

Database (Cơ sở dữ liệu): Dùng để lưu trữ các bản ghi. Cơ sở dữ liệu được tổ chức thành các bảng. Các bảng được chia thành các cột và các dòng. Dữ liệu được lưu trực tiếp trong một trường (tức là một ô). Các loại cơ sở dữ liệu web phổ biến bao…

Voice Search

Bởi admin

Voice Search là tìm kiếm bằng giọng nói. Thay vì gõ vào công cụ tìm kiếm là “thuật ngữ marketing”, bạn chỉ cần yêu cầu trợ lý ảo của mình tìm kiếm thông tin như đang đặt câu hỏi cho một người bạn “Tôi cần tìm những thuật ngữ trong marketing”. Voice Search ngày càng phổ…

Digital Transformation

Bởi admin

Digital Transformation – Sự chuyển đổi số (DT): là sự thay đổi liên quan đến việc ứng dụng công nghệ số trong tất cả các khía cạnh của xã hội con người. Giai đoạn chuyển đổi có nghĩa là các mục đích số cho phép tạo ra các kiểu đổi mới và sáng tạo mới…

SMAC viết tắt của Social, Mobile, Analytics và Cloud

Bởi admin

Thường cứ mỗi 15 năm, ngành CNTT lại phát triển và thay đổi cách thức các dịch vụ CNTT được cung cấp đến các doanh nghiệp và người dùng. Sau kỷ nguyên Mainframe, mini-computing, máy tính cá nhân và Client-Server và kỷ nguyên Internet (hay còn gọi là kỷ nguyên Web), làn sóng thứ 5…

Big Data

Bởi admin

Big Data là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn và/hoặc rất phức tạp đến nỗi những công cụ, kỹ thuật xử lý dữ liệu truyền thống không thể nào đảm đương được. Công nghệ Big Data đã đạt đến đỉnh cao trong việc thực hiện các chức năng của…