Thẻ: Ahrefs

Fresh Index/Live Index

Bởi admin

Fresh Index/Live Index – 2 Cách hiển thị kết quả của ahrefs dựa vào sự tồn tại của liên kết. Live Index – Tất cả liên kết còn tồn tại mà lần cuối cùng Ahrefs thu thập. Fresh Index – Bao gồm tất cả liên kết còn tồn tại trong 3 tháng cuối, kể cả…

Sitewide / Not Sitewide

Bởi admin

Sitewide / Not Sitewide – Ahrefs phân loại link được hiển thị trên tất cả các trang (Sitewide) cái này thường là các bạn mua textlink. Còn Not Sitewide là liên kết xuất hiện trong một nội dung của website, thường là backlink bạn đi. Khi dùng Ahref kiểm tra backlink chúng ta sẽ thấy…

Ahrefs Rank

Bởi admin

Ahrefs Rank: Chỉ số Ahrefs của chất lượng domain so với domain khác trên internet (Tức là xếp hạng tương đối dựa vào các tiêu chí đánh giá của công cụ Ahrefs).

CTLDs Distribution

Bởi admin

CTLDs Distribution: Đây là tổng số tên miền cho mỗi nước có liên kết đến đến website mà ở đây là tên miền chúng ta đang nghiên cứu làm ( hoặc bất kỳ tên miền phụ ) . Chúng ta di chuột qua một quốc gia cụ thể để xem tổng số lĩnh vực và…

Referring site hay Referring Pages

Bởi admin

Referring site hay Referring Pages: Bất cứ site nào có chuyển hướng đến site của bạn đều là Referring site. Vậy site Referring site buộc phải có liên kết đến trang của bạn. Nếu liên kết đó là do-follow thì được tính là một backlink cho site. Với hình trên để thấy rằng lượng Referring…

Referring Domains

Bởi admin

Referring Domains: Là URL của một trang web chuyển hướng khách truy cập đến website của bạn. Chẳng hạn khách truy cập đến website của bạn qua Google thì lúc này google là một Referring Site đến web của bạn. لعب القمار عبر الانترنت Được tính trên một lần xuất hiện backlink, ví dụ bạn…