Thẻ: CRM

Customer Experience viết tắt CX

Bởi admin

Trải nghiệm khách hàng (tiếng Anh: Customer Experience viết tắt CX) là nhận thức và cảm xúc của khách hàng về mọi điều liên quan đến một công cy hay một doanh nghiệp.

Data onboarding là gì?

Bởi admin

Data onboarding là quá trình chuyển dữ liệu ngoại tuyến sang môi trường trực tuyến cho các nhu cầu tiếp thị

Hiểu rõ khái niệm CRM và CDP

Bởi admin

Khi nghĩ đến CRM theo cách gọi là Analytical CRM/CDP chắc hẳn không ít người sẽ nói rằng đây không phải là một concept mới, nhưng trong hình dạng của customer database hoặc marketing database truyền thống

Customer Relationship Management viết tắt CRM

Bởi admin

Customer Relationship Management viết tắt CRM – Quản lí các mối quan hệ khách hàng: Là việc theo dõi kỹ các hành vi của khách hàng để phát triển các quá trình xây dựng mối quan hệ và các chương trình tiếp thị nhằm gắn bó khách hàng với thương hiệu của một công ty.