Danh mục: Email & SMS Marketing

Mutual Internet Practices Association viết tắt MIPA

Bởi admin

Mutual Internet Practices Association viết tắt MIPA – Hiệp hội về Tương trợ Thực tiễn Internet: tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các tổ chức độc lập, để đảm bảo một mức độ cơ bản về dịch vụ an toàn và đáng tin cậy trên Internet. Các thành viên MIPA cộng tác trên…

Affiliations List viết tắt AffiL

Bởi admin

Affiliations List viết tắt AffiL – Danh sách Chi nhánh: cung cấp một phương pháp để xác định xem cá nhân/tổ chức xác thực tên miền có một liên kết cụ thể. Có nhiều loại danh sách liên kết khác nhau. Họ có thể khai báo quyền sở hữu của nhà xuất bản, một số…

Bounce Address Tag Validation viết tắt BATV

Bởi admin

Bounce Address Tag Validation viết tắt BATV là một phương pháp, được định nghĩa trong một Internet Draft (Bản thảo trên Internet), để xác định xem địa chỉ phản hồi lại được chỉ định trong một thông báo email có hợp lệ hay không. Nó được thiết kế để loại bỏ backscatter, nghĩa là trả về các địa chỉ giả mạo / không đáng…

Anti-Spam

Bởi admin

Anti-Spam được gọi là một dịch vụ hoặc một giải pháp mà nó tập chung vào việc block và làm giảm ảnh hưởng của spam email. Có một số điều mà bạn có thể làm để dừng các email spam. Điều này phụ thuộc vào nhu cầu của bạn, loại email mà bạn thường nhận…

DomainKeys Identified Mail viết tắt DKIM

Bởi admin

DomainKeys Identified Mail viết tắt DKIM: là một phương pháp xác thực email được thiết kế để phát hiện sự giả mạo email. Nó cho phép người nhận kiểm tra xem một email được cho là có xuất xứ từ một miền cụ thể thực sự được ủy quyền bởi chủ sở hữu của tên…

What You See Is What You Get viết tắt WYSIWYG

Bởi admin

What You See Is What You Get viết tắt WYSIWYG : Điều bạn thấy là điều bạn nhận được. Đó là một loại trình soạn thảo HTML cho phép bạn sử dụng một chương trình tương tự như Microsoft Word để dễ dàng thiết kế một mẫu email hoặc một trang web mà không cần…