Thẻ: Software

Soft launch

Bởi admin

Soft launch – khởi động mềm, còn được gọi là mở nhẹ nhàng, là một bản phát hành trước của một sản phẩm hoặc dịch vụ cho một khán giả hạn chế trước khi công chúng nói chung. Việc tung ra một sản phẩm nhẹ đôi khi được sử dụng để thu thập dữ liệu…

Over the Air viết tắt OTA

Bởi admin

Over the Air viết tắt OTA: thường được sử dụng kết hợp với dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), cho phép chuyển các tập tin văn bản nhỏ ngay cả khi sử dụng điện thoại di động cho các mục đích thông thường hơn. Ngoài các tin nhắn ngắn và đồ họa nhỏ, các tệp…

Document Object Model viết tắt DOM

Bởi admin

Document Object Model viết tắt DOM – Mô hình Đối tượng Tài liệu: là một giao diện lập trình ứng dụng (API). Thường thường DOM, có dạng một cây cấu trúc dữ liệu, được dùng để truy xuất các tài liệu dạng HTML và XML. Mô hình DOM độc lập với hệ điều hành và…

Browser Object Model viết tắt BOM

Bởi admin

Browser Object Model viết tắt BOM hay còn gọi là các đối tượng liên quan đến trình duyệt browser. Mỗi browser sẽ có những đối tượng khác nhau nên nó không có một chuẩn chung nào cả, tuy nhiên để có tính thống nhất giữa các trình duyệt thì người ta quy ước ra các…

Bill of Materials viết tắt BOM

Bởi admin

Bill of Materials viết tắt BOM: Một bảng kê các vật liệu hoặc cấu trúc sản phẩm (đôi khi là hóa đơn vật liệu, BOM hoặc danh sách liên quan) là danh mục các nguyên vật liệu, phụ cụm, cụm trung gian, tiểu thành phần, các bộ phận và số lượng từng cần để sản…

Material Requirements Planning viết tắt MRP

Bởi admin

Material Requirements Planning viết tắt MRPLập kế hoạch yêu cầu chất liệu (MRP) là một hệ thống lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch và kiểm kê được sử dụng để quản lý quy trình sản xuất. Hầu hết các hệ thống MRP đều dựa trên phần mềm, nhưng cũng có thể thực hiện…