Thẻ: google

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS

Bởi admin

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS: Doanh thu trên Chi phí quảng cáo, một chỉ số quan trọng và trả lời cho bạn được câu hỏi nền tảng: nếu tôi bỏ X đồng vào kênh marketing này, thì tôi sẽ lấy lại được bao nhiêu đồng.

Browser Push Notification viết tắt BPN

Bởi admin

Browser Push Notification viết tắt BPN là công cụ có sẵn trên nền tảng giải pháp marketing automation giúp gửi nhanh một thông điệp (gồm chữ, logo, hình ảnh, link, nút kêu gọi click) đến người dùng thông qua trình duyệt website trên máy tính (google chrome, firefox, coccoc, safari).

AdSense Auto ads

Bởi admin

Tìm thời gian để tạo nội dung tuyệt vời cho người dùng của bạn là một phần thiết yếu trong việc phát triển publisher của bạn. Ngày 21/01/2018, Google chính thức giới thiệu quảng cáo AdSense tự động (AdSense Auto ads), một cách mới mạnh mẽ để đặt quảng cáo trên trang web của bạn.…

Google Trusted Stores

Bởi admin

Khả dụng tại Anh, Pháp, Đức, Úc và Nhật Bản. Google Trusted Stores là chương trình chứng nhận miễn phí giúp người mua sắm khám phá các cửa hàng trực tuyến luôn cung cấp trải nghiệm mua sắm tuyệt vời. Khi đã được chứng nhận, cửa hàng của bạn được công nhận với một huy…