Thẻ: youtube

Ads Data Hub

Bởi admin

Ads Data Hub – Trung tâm dữ liệu quảng cáo: nhằm giúp nhà quảng cáo thu thập thông tin chi tiết hơn từ chiến dịch của họ trên toàn màn hình đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Ads Data Hub là giải pháp không chỉ dành cho YouTube mà còn là…

Subscribe

Bởi admin

Subscribe nghĩa là đăng ký nhận thông tin (giống Follow trên Mạng xã hội Twitter) khi bạn Subscribe một người hoặc website tức là bạn theo đăng ký nhận các thông tin theo dõi về người hoặc website đó. Website của bạn nên có nhiều phương tiện khác nhau mà qua đó người dùng có…