Transit Advertising

Transit Advertising – Quảng cáo quá cảnh/chuyển tuyến: là quảng cáo được đặt trong hoặc trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc trong các khu vực giao thông công cộng. Bằng cách sử dụng phương pháp quảng cáo này, quảng cáo có thể được đặt ở bất cứ đâu từ bên cạnh xe buýt, xe lửa và xe taxi, bên trong xe điện ngầm, bên trong các trạm xe buýt và gần các bến xe lửa hoặc xe buýt. Mục đích chính của quảng cáo quá cảnh là tiếp cận người đi cùng và làm quen với thương hiệu của bạn.

Transit Advertising rất quan trọng vì nó có thể cung cấp khả năng hiển thị cao cho sản phẩm của bạn hàng ngày. Ngoài ra, khán giả của bạn không nhất thiết có thể bỏ qua quảng cáo của bạn như họ, chẳng hạn như bằng cách nhanh chóng chuyển tiếp qua quảng cáo trên truyền hình hoặc quảng cáo trên radio, hoặc lướt qua quảng cáo tạp chí. Nhiều lần, một người có thể bỏ qua một quảng cáo mà họ đang ngồi trên một chuyến tàu hoặc xe buýt, đơn giản vì nó nằm trong tầm nhìn trực tiếp của họ. Ngoài ra, Transit Advertising đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn có nhiều đối tượng theo độ tuổi và thu nhập.