Thẻ: TVC

Zoom

Bởi admin

Zoom: Hiệu quả tiếp cận cấp tốc nhưng hình ảnh ở tầm xa để làm to ra.

Wolf Method

Bởi admin

Wolf Method: phương pháp của HD Wolfe dùng để đo trị số PFA (Plus For Advertising) nghĩa là đo sức mua hàng dưới ảnh hưởng của quảng cáo.  

Whiz Pan

Bởi admin

Whiz Pan: động tác thật nhanh của máy thu hình quạt tả quạt hữu để gây tác dụng đặc biệt.  

Wide Shooting

Bởi admin

Wide Shooting: thu hình tự do, không dựa vào bảng phân đoạn.  

Wheeler-Lea Act

Bởi admin

Wheeler-Lea Act: Tu chính án đạo luật của Ủy ban mậu dịch liên bang (FTC) về cạnh tranh thương mại, theo đó, quảng cáo bị đánh giá là dối trá hay khinh mạn đủ để được coi như là hình thức cạnh tranh bất chính và phải bị loại bỏ.  

Videotape CM

Bởi admin

Videotape CM: Thương điệp quảng cáo dùng băng từ thường. Gọn, đẹp, mới mẻ, dể sử dụng và dễ vứt bỏ. Hiện đang thịnh hành.