Thẻ: Behaviour

Comparative advertising

Bởi admin

Comparative advertising – Chiến dịch quảng cáo so sánh hoặc chiến tranh quảng cáo: là một quảng cáo, trong đó một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đề cập đến một đối thủ cạnh tranh bằng tên cho mục đích rõ ràng cho thấy lý do tại sao đối thủ cạnh tranh thấp hơn…

Mail order

Bởi admin

Mail order – mua hàng qua bưu điện: là việc mua hàng hoá hoặc dịch vụ bằng chuyển phát thư. Người mua đặt hàng cho các sản phẩm mong muốn với người bán qua một số phương pháp từ xa như thông qua cuộc gọi điện thoại hoặc trang web. Sau đó, các sản phẩm…

Human–computer interaction viết tắt HCI

Bởi admin

Human–computer interaction viết tắt HCI – Sự tương tác giữa con người và máy tính: nghiên cứu thiết kế và sử dụng công nghệ máy tính, tập trung vào các giao diện giữa người dùng và máy tính. Các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực HCI đều quan sát cách con người tương tác với…

Lifecycle Marketing Model

Bởi admin

Lifecycle Marketing Model – Mô hình vòng đời tiếp thị: Lập kế hoạch và tối ưu hóa trong toàn bộ hành trình của khách hàng là cách hiệu quả nhất để giành chiến thắng và giữ chân khách hàng. Bất cứ ai làm việc cho một doanh nghiệp Thương mại điện tử, hoặc thực sự…

Consumption Occasion

Bởi admin

Mục tiêu của Consumer marketing là làm thế nào tạo ra nhiều Consumption Occasion (cơ hội tiêu dùng), tạo ra ước muốn tiêu dùng sản phẩm và khi có nhu cầu, họ sẽ có xu hướng thích lựa chọn sản phẩm của mình, còn tất cả những hoạt động còn lại để tạo ra việc…

Customer Journey

Bởi admin

Phân tích customer journey giúp marketer hiểu được hành vi và cảm xúc của khách hàng tiềm năng trước khi họ đi đến quyết định mua hàng. Qua đó, lựa chọn những phương thức tác động phù hợp, đẩy nhanh quá trình mua hàng cũng như gây ấn tượng sâu về thương hiệu và sản…