Danh mục: Production

First Paint

Bởi admin

First Paint: báo cáo thời gian trình duyệt lần đầu tiên hiển thị sau khi điều hướng. Điều này không bao gồm sơn nền mặc định, nhưng bao gồm sơn nền không phải là mặc định. Đây là thời điểm quan trọng đầu tiên các nhà phát triển quan tâm đến tải trang – khi…

RAIL Model

Bởi admin

RAIL Model là mô hình hoạt động dựa vào những yếu tố làm giảm trải nghiệm của người dùng thành các hành động chính. Mục tiêu và hướng dẫn của RAIL nhằm giúp các nhà phát triển và nhà thiết kế đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt cho từng hoạt động này. يورو اوروبا…

DOM Content Loaded viết tắt DCL

Bởi admin

DOM Content Loaded viết tắt DCL – Đã tải nội dung DOM: khi tài liệu HTML đã được tải và phân tích cú pháp. Lượt tải trang nhanh hơn đã được hiển thị tương quan với tỷ lệ thoát thấp hơn. ألعاب تربح أموال حقيقية 2022 Sự kiện DOM Content Loaded được kích hoạt khi…

First Contentful Paint viết tắt FCP

Bởi admin

First Contentful Paint viết tắt FCP: thời gian đo lường khi người dùng nhìn thấy phản hồi bằng hình ảnh đầu tiên từ trang. Thời gian nhanh hơn có nhiều khả năng giữ người dùng tham gia. Trên công cụ Google PageSpeed Insights quy định 03 mức đo thời gian, như sau: Fast: Time FCP…

Facebook Instant Articles

Bởi admin

Facebook Instant Articles là một định dạng xuất bản trên thiết bị di động cho phép các nhà xuất bản tin tức truyền tải các bài báo tới ứng dụng của Facebook tải và hiển thị nhanh gấp 10 lần so với trang web di động chuẩn, và nội dung hợp tác mà nhà xuất…

Google PageSpeed Insights viết tắt Google PSI

Bởi admin

Google PageSpeed Insights viết tắt Google PSI là một bộ tiêu chuẩn đo lường tốc độ và khả năng thân thiện của website do chính Google đề xuất ra. Theo Google, các tiêu chuẩn trong Pagespeed Insights sẽ tập trung vào hai vấn đề chính, đó là tốc độ tải trang và thân thiện với trải…

White label

Bởi admin

White label: Các hồ sơ nhãn hiệu trắng là các bản ghi nhựa vinyl với nhãn trắng. Có một số biến thể với mỗi mục đích khác nhau. Các biến thể bao gồm thử nghiệm ép, quảng cáo nhãn màu trắng và nhãn trắng phẳng. Báo chí thử nghiệm, thường là với việc thử nghiệm…