Thẻ: App

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS

Bởi admin

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS: Doanh thu trên Chi phí quảng cáo, một chỉ số quan trọng và trả lời cho bạn được câu hỏi nền tảng: nếu tôi bỏ X đồng vào kênh marketing này, thì tôi sẽ lấy lại được bao nhiêu đồng.

Soft launch

Bởi admin

Soft launch – khởi động mềm, còn được gọi là mở nhẹ nhàng, là một bản phát hành trước của một sản phẩm hoặc dịch vụ cho một khán giả hạn chế trước khi công chúng nói chung. Việc tung ra một sản phẩm nhẹ đôi khi được sử dụng để thu thập dữ liệu…

Database Management System viết tắt DBMS

Bởi admin

Database Management System viết tắt DBMS – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một…

Over the Air viết tắt OTA

Bởi admin

Over the Air viết tắt OTA: thường được sử dụng kết hợp với dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), cho phép chuyển các tập tin văn bản nhỏ ngay cả khi sử dụng điện thoại di động cho các mục đích thông thường hơn. Ngoài các tin nhắn ngắn và đồ họa nhỏ, các tệp…

First Paint

Bởi admin

First Paint: báo cáo thời gian trình duyệt lần đầu tiên hiển thị sau khi điều hướng. Điều này không bao gồm sơn nền mặc định, nhưng bao gồm sơn nền không phải là mặc định. Đây là thời điểm quan trọng đầu tiên các nhà phát triển quan tâm đến tải trang – khi…

Document Object Model viết tắt DOM

Bởi admin

Document Object Model viết tắt DOM – Mô hình Đối tượng Tài liệu: là một giao diện lập trình ứng dụng (API). Thường thường DOM, có dạng một cây cấu trúc dữ liệu, được dùng để truy xuất các tài liệu dạng HTML và XML. Mô hình DOM độc lập với hệ điều hành và…