Thẻ: Platform

Customer data platform viết tắt CDP

Bởi admin

Customer data platform viết tắt CDP – Nền tảng dữ liệu khách hàng: là một loại phần mềm khép kín tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, bền vững có thể truy cập được từ các hệ thống khác.