Thẻ: booking

Online Travel Agent viết tắt OTA

Bởi admin

Online Travel Agent (viết tắt OTA): tức là 1 đại lý bán phòng khách sạn trên mạng internet. Agent này khác với Agent truyền thống là chỉ kinh doanh trên môi trường internet. عدد اوراق الاونو Online Travel Agency viết tắt OTAs là đại lý du lịch (Travel Agency – TA) bán sản phẩm thông…