Thẻ: Blog

Blogosphere

Bởi admin

Thuật ngữ Blogosphere là định nghĩa của công cụ tìm kiếm các Blog được dùng để tìm kiếm, thu nhập nội dung dựa trên cấc mối liên kết từ các Blog. Thuật ngữ này có nghĩa là các blog tồn tại với nhau như một kết nối cộng đồng (hoặc như một bộ sưu tập…