Danh mục: Brand Management

Viral Coefficient hay gọi K

Bởi admin

Viral Coefficient hay gọi K: Hệ số lan truyền là một con số cho bạn biết có bao nhiêu người mới được đưa vào sản phẩm của bạn nhờ người dùng hiện tại của bạn.

User acquisition và User retention

Bởi admin

User acquisition: là việc kết nạp thêm các khách hàng mới cho doanh nghiệp & User retention: là việc sử dụng các công cụ có sẵn để qua đó tăng tỷ lệ tương tác

Tiêu chuẩn ISO 22000

Bởi admin

Tiêu chuẩn ISO 22000 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sự liên kết chặt chẽ trong chuỗi dây chuyền cung ứng về thực phẩm được xây dựng bởi những chuyên gia & tổ chức quốc tế về lĩnh vực thực phẩm

Tiêu chuẩn GMP-WHO

Bởi admin

GMP là những chữ viết tắt bằng tiếng Anh của “Good Manufacturing Practice” – Thực hành sản xuất tốt; bao gồm những nguyên tắc chung, những quy định, hướng dẫn các nội dung cơ bản về điều kiện sản xuất

Tiêu chuẩn GACP-WHO

Bởi admin

GACP là thuật ngữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Good Agricultural and Collection Practices. GACP-WHO là các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO)

Chứng nhận Wi-Fi CERTIFIED

Bởi admin

Wi-Fi Alliance là một tổ chức phi lợi nhuận, quản lý việc kiểm tra các chứng nhận thông qua các phòng thí nghiệm độc lập được ủy quyền thực hiện việc kiểm chứng. Các sản phẩm đạt yêu cầu có thể mang chứng nhận “Wi-Fi CERTIFIED” (“Certification Mark” hoặc “Wi-Fi CERTIFIED Logo”).