Thẻ: twitter

Promoted Accounts

Bởi admin

Promoted Accounts là hệ thống sẽ đề xuất các tài khoản mà mọi người hiện không theo dõi và có thể thấy thú vị để “Follow”. حكم لعب القمار  Promoted Accounts giúp giới thiệu nhiều tài khoản đa dạng hơn mà mọi người có thể thưởng thức. بطولات مان سيتي Link tham khảo gốc: https://business.twitter.com/en/help/overview/what-are-promoted-accounts.html

Promoted Tweets

Bởi admin

Promoted Tweets là quảng cáo cho 01 Tweets thông thường được các nhà quảng cáo muốn tiếp cận với một nhóm người dùng rộng hơn hoặc để thúc đẩy sự tham gia từ những người theo dõi hiện tại của họ. Note: Tweets là một mẫu bài post được post chia sẻ trên mạng xã hội https://twitter.com …

Promoted Trends

Bởi admin

Promoted Trends – Xu hướng được quảng báo bắt đầu như là một phần mở rộng của nền tảng Quảng cáo trên Twitter và bây giờ là sản phẩm đầy đủ tính theo quyền của riêng họ. VớiPromoted Trends, người dùng sẽ thấy các xu hướng theo thời gian, ngữ cảnh và sự kiện nhạy…

Site has Twitter Profile with Followers

Bởi admin

Site has Twitter Profile with Followers – Có hồ sơ Twitter với nhiều người theo dõi: Hồ sơ Twitter với rất nhiều người theo dõi là dấu hiệu cho thấy đó là một thương hiệu nổi tiếng.

Authority of Twitter Users Accounts

Bởi admin

Authority of Twitter Users Accounts – Xác thực tài khoản người dùng Twitter: Twitter với nhiều người follow sẽ có giá trị hơn là những tài khoản Twitter mới hoặc ít follow

Follow

Bởi admin

Follow (hay theo dõi) được hiểu là bạn thực hiện hành động theo dõi tới một đối tượng cụ thể mà ở đây là những người nổi tiếng, những bạn bè của bạn với mục đích cập nhật thông tin hoặc bày tỏ sự quan tâm của bạn tới đối tượng đó. Khi bạn trở…