Danh mục: e-Commerce

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS

Bởi admin

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS: Doanh thu trên Chi phí quảng cáo, một chỉ số quan trọng và trả lời cho bạn được câu hỏi nền tảng: nếu tôi bỏ X đồng vào kênh marketing này, thì tôi sẽ lấy lại được bao nhiêu đồng.

Customer Acquisition Cost viết tắt CAC

Bởi admin

Customer Acquisition Cost viết tắt CAC là chi phí trung bình để có thể nhận được một khách hàng. CAC bằng tổng chi phí marketing & sales chia cho số lượng khách hàng

Access Control Server viết tắt ACS

Bởi admin

Access Control Server viết tắt ACS: Máy chủ của ngân hàng phát hành dùng để xác thực chủ thẻ. Đa số các dịch vụ xác thực bằng một cửa số nêu ra câu hỏi bí mật, số PIN hoặc các thông tin khác mà chủ thẻ đăng ký với ngân hàng phát hành.

Billing System Payment viết tắt BSP

Bởi admin

Billing System Payment viết tắt BSP – hệ thống tính giá thanh toán: Để tham gia BSP các đại lý phải được sự đồng ý xét duyệt của IATA và sự đồng ý của Hãng.  

Google Trusted Stores

Bởi admin

Khả dụng tại Anh, Pháp, Đức, Úc và Nhật Bản. Google Trusted Stores là chương trình chứng nhận miễn phí giúp người mua sắm khám phá các cửa hàng trực tuyến luôn cung cấp trải nghiệm mua sắm tuyệt vời. Khi đã được chứng nhận, cửa hàng của bạn được công nhận với một huy…

Gross Merchandise Value viết tắt GMV

Bởi admin

Gross Merchandise Value viết tắt GMV – Tổng giá trị giao dịch: là tổng số tiền hàng hóa bán được trên một nền tảng online. Giá trị GMV có thể, nhưng không nhất thiết trực tiếp, liên quan đến doanh thu. GMV là một thuật ngữ được sử dụng trong bán lẻ trực tuyến để…