Thẻ: GEO

GEO-fence hoặc GEO-fencing

Bởi admin

GEO-fence hoặc GEO-fencing, trong đó: GEO-fence – Một hàng rào địa lý là một chu vi ảo cho một khu vực địa lý thực tế. Một hàng rào địa lý có thể được tạo động – như trong bán kính xung quanh vị trí điểm, hoặc hàng rào địa lý có thể là một tập…

Geographical pricing

Bởi admin

Geographical pricing –  định giá theo địa lý: trong marketing, đây là hình thức áp dụng một danh sách giá cơ bản dựa trên vị trí địa lý của người mua. Nó được thiết kế để phản ánh các chi phí vận chuyển đến tựng địa điểm khác nhau. identical لعبة

Geotagging

Bởi admin

Geotagging là thẻ meta thông tin vị trí hoặc địa chỉ doanh nghiệp trên trang web.

Geo Targeting/Geographic

Bởi admin

Geo Targeting/Geographic là hình thức quảng cáo dựa vào thuộc tính vị trí của khách hàng. Quảng cáo sẽ xuất hiện tương thích với vị trí địa lý của khách hàng. كونكر Hình thức này hiện chưa phổ biến ở Việt Nam do việc xác định vị trí dựa theo IP giữa các địa phương…