Danh mục: PR Communication

Letter to editor

Bởi admin

Letter to editor: Thư ngỏ, thường gửi cho tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên…Người ta thường gửi thư ngỏ kèm thông cáo báo chí. Trong thư ngỏ giới thiệu sơ qua về bản thân, công ty, sản phẩm…

Return on event viết tắt ROE

Bởi admin

Return on event viết tắt ROE – Quay trở lại sự kiện: là thuật ngữ được sử dụng trong marketing sự kiện (Event marketing), so với tỷ suất lợi nhuận ROR (rate of return), còn được gọi là ROI đầu tư trở lại, là tỷ lệ tiền thu được hoặc bị mất trong đầu tư.…

Enterprise Risk Management viết tắt là ERM

Bởi admin

Enterprise Risk Management viết tắt là ERM là một hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp, là khả năng của doanh nghiệp trong việc quản lý tình trạng bấp bênh trong kinh doanh, giúp doanh nghiệp giảm thiểu nguy cơ và rủi ro một cách hiệu quả hơn, đồng thời tối đa hóa cơ hội cho doanh nghiệp.

Corporate social responsibility viết tắt CSR

Bởi admin

Corporate social responsibility viết tắt CSR là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, là cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương xã hội nói…

Banquet event order viết tắt BEO

Bởi admin

Banquet event order (viết tắt BEO): tạm hiểu là 1 bản tóm tắt liệt kê chi tiết các vật dụng chuẩn bị cho event ví dụ set up phòng thế nào, đồ ăn thức uống ra sao