Thẻ: PPC

Impression Share viết tắt IS

Bởi admin

Impression Share (IS): Phần trăm số lần quảng cáo Website của bạn thực sự hiển thị trong tổng số lần quảng cáo Website có thể hiển thị. Nó là số liệu trong Google Adwords, giống như Share Of Voice, đại diện cho phần trăm số lần quảng cáo Website được hiển thị so với tổng số…

Top ad

Bởi admin

Top ad – Quảng cáo hàng đầu là quảng cáo mà xuất hiện trên kết quả tìm kiếm organic (kết quả tìm kiếm không trả phí). Lưu ý: Quảng cáo của bạn sẽ có khả năng hiển thị như là cả một quảng cáo bên và một quảng cáo hàng đầu. Điều đó phụ thuộc…

Side ad

Bởi admin

Side ad – Quảng cáo bên là các quảng cáo hiển thị trên phía bên tay phải của trang kết quả công cụ tìm kiếm (SERP).

Display URL

Bởi admin

Display URL – URL hiển thị là những gì thể hiện trong quảng cáo của bạn. Bạn có thể giữ này đơn giản và dễ nhìn để tăng sự công nhận thương hiệu, niềm tin của khách hàng, và chuyển đổi.

Destination URL

Bởi admin

Destination URL – URL đích là trang đích quảng cáo của bạn đang hướng đến khi được nhấp vào. Trang web đích của bạn có thể là một trang cụ thể. Bạn có thể thay đổi nó cho các quảng cáo khác nhau trong các nhóm quảng cáo. Khách hàng của bạn không nhìn thấy…

Headline

Bởi admin

Headline – Tiêu đề quảng cáo là tiêu đề của quảng cáo của bạn. Nó thường có màu xanh trong quảng cáo. lucerne single ü30