Thẻ: Apple

Browser Push Notification viết tắt BPN

Bởi admin

Browser Push Notification viết tắt BPN là công cụ có sẵn trên nền tảng giải pháp marketing automation giúp gửi nhanh một thông điệp (gồm chữ, logo, hình ảnh, link, nút kêu gọi click) đến người dùng thông qua trình duyệt website trên máy tính (google chrome, firefox, coccoc, safari).

Universal Links

Bởi admin

Deep link vẫn là cách tiếp cận chính trên Android. Nhưng Apple đã bắt đầu ngăn chặn cách tiếp cận này trên iOS trong năm 2015 bằng việc ra mắt Universal Links. Apple iOS Universal Links Apple đã giới thiệu Universal Link trên iOS 9 như là 1 giải pháp cho việc thiếu các chức…