Thẻ: BSI

Buzz Volume

Bởi admin

Buzz Volume – Tổng lượng thảo luận: là yếu tố giúp cân nhắc để xếp hạng; các chiến dịch/sự kiện/người nổi tiếng có Buzz Volume nằm trong top 30 sẽ có khả năng lọt vào bảng xếp hạng BSI Top10 cao hơn.

Audience scale

Bởi admin

Audience scale – Lượng người tham gia thảo luận: là số lượng người thực sự tham gia thảo luận trên social media. Với cùng số lượng Buzz volume, chiến dịch nào có số người tham gia thảo luận cao hơn thì thường có mức độ viral tốt hơn.

Object mention

Bởi admin

Object mention – Lượng thảo luận đề cập đến chủ thể: là số lượng thảo luận đề cập trực tiếp đến các cụm từ về thương hiệu/sản phẩm/chiến dịch, giúp đánh giá chính xác hơn hiệu quả truyền tải thông điệp

Sentiment score

Bởi admin

Sentiment score – Chỉ số cảm xúc: là kết quả phân tích chỉ số cảm xúc của các thảo luận để xác định tương quan giữa các thảo luận Tích cực và Tiêu cực.

User Generated Content viết tắt UGC

Bởi admin

User Generated Content viết tắt UGC – Độ tương tác sâu của người dùng: là lượng nội dung được tạo ra bởi người dùng, UGC giúp thương hiệu đo lường mức độ tác động của chiến dịch truyền thông, khiến họ phải chủ động tạo ra các nội dung liên quan đến thương hiệu. Nếu…