Danh mục: Marketing technology/Technical

Customer Intelligence Platform viết tắt CIP

Bởi admin

Customer Intelligence Platform viết tắt CIP – Nền tảng dữ liệu thông minh khách hàng: thu thập dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn dữ liệu có liên quan và thống nhất dữ liệu đó để sẵn sàng phân tích.

Batch segmentation là gì

Bởi admin

Batch segmentation  – Phân đoạn hàng loạt xảy ra đối với các phân đoạn chính được xây dựng từ dữ liệu trên nhiều nguồn khác nhau và được thống nhất bằng cách sử dụng Treasure Workflow và các tính năng tạo phân đoạn chính

Real-time Segmentation là gì

Bởi admin

Real-time Segmentation – phân đoạn theo thời gian thực: hoạt động chống lại việc truyền dữ liệu khi dữ liệu đi vào hệ thống theo thời gian thực.

Digital Experience Platform viết tắt DXP

Bởi admin

Digital Experience Platform viết tắt DXP: Nền tảng trải nghiệm kỹ thuật số là một loại phần mềm doanh nghiệp, với mục tiêu cuối cùng là cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng

Customer Experience viết tắt CX

Bởi admin

Trải nghiệm khách hàng (tiếng Anh: Customer Experience viết tắt CX) là nhận thức và cảm xúc của khách hàng về mọi điều liên quan đến một công cy hay một doanh nghiệp.

Data onboarding là gì?

Bởi admin

Data onboarding là quá trình chuyển dữ liệu ngoại tuyến sang môi trường trực tuyến cho các nhu cầu tiếp thị

Browser Push Notification viết tắt BPN

Bởi admin

Browser Push Notification viết tắt BPN là công cụ có sẵn trên nền tảng giải pháp marketing automation giúp gửi nhanh một thông điệp (gồm chữ, logo, hình ảnh, link, nút kêu gọi click) đến người dùng thông qua trình duyệt website trên máy tính (google chrome, firefox, coccoc, safari).

Master data management viết tắt MDM

Bởi admin

Master data management viết tắt MDMTrong kinh doanh, quản lý dữ liệu chủ (Master data management viết tắt MDM) là một phương pháp được sử dụng để xác định và quản lý dữ liệu quan trọng của một tổ chức để cung cấp, với tích hợp dữ liệu, một điểm tham chiếu duy nhất.