Thẻ: Website

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS

Bởi admin

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS: Doanh thu trên Chi phí quảng cáo, một chỉ số quan trọng và trả lời cho bạn được câu hỏi nền tảng: nếu tôi bỏ X đồng vào kênh marketing này, thì tôi sẽ lấy lại được bao nhiêu đồng.

Browser Push Notification viết tắt BPN

Bởi admin

Browser Push Notification viết tắt BPN là công cụ có sẵn trên nền tảng giải pháp marketing automation giúp gửi nhanh một thông điệp (gồm chữ, logo, hình ảnh, link, nút kêu gọi click) đến người dùng thông qua trình duyệt website trên máy tính (google chrome, firefox, coccoc, safari).

Soft launch

Bởi admin

Soft launch – khởi động mềm, còn được gọi là mở nhẹ nhàng, là một bản phát hành trước của một sản phẩm hoặc dịch vụ cho một khán giả hạn chế trước khi công chúng nói chung. Việc tung ra một sản phẩm nhẹ đôi khi được sử dụng để thu thập dữ liệu…