Thẻ: System

Những lưu ý khi triển khai Hóa Đơn Điện Tử cho bán lẻ

Bởi admin

Doanh nghiệp bán lẻ nói riêng bắt buộc phải triển khai việc xuất hóa đơn điện tử ngay khi bán hàng hóa đến cho người tiêu dùng. Dưới đây là một vài điểm lưu ý cũng như chia sẻ về việc triển khai Hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp bán lẻ

Customer Intelligence Platform viết tắt CIP

Bởi admin

Customer Intelligence Platform viết tắt CIP – Nền tảng dữ liệu thông minh khách hàng: thu thập dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn dữ liệu có liên quan và thống nhất dữ liệu đó để sẵn sàng phân tích.

Master data management viết tắt MDM

Bởi admin

Master data management viết tắt MDMTrong kinh doanh, quản lý dữ liệu chủ (Master data management viết tắt MDM) là một phương pháp được sử dụng để xác định và quản lý dữ liệu quan trọng của một tổ chức để cung cấp, với tích hợp dữ liệu, một điểm tham chiếu duy nhất.

Cash rebate

Bởi admin

Cash rebate – Phiếu giảm giá: là chương trình ưu đãi của nhãn hàng hoặc sản phẩm áp dụng đối với một số nhóm đối tượng bằng hình thức phát hành Phiếu giảm giá, khi nhóm đối tượng khách hàng mang phiếu giảm giá đó đến mua hàng thì được giảm giá theo như thông…