Thẻ: System

Những lưu ý khi triển khai Hóa Đơn Điện Tử cho bán lẻ

Bởi admin

Doanh nghiệp bán lẻ nói riêng bắt buộc phải triển khai việc xuất hóa đơn điện tử ngay khi bán hàng hóa đến cho người tiêu dùng. Dưới đây là một vài điểm lưu ý cũng như chia sẻ về việc triển khai Hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp bán lẻ

Customer Intelligence Platform viết tắt CIP

Bởi admin

Customer Intelligence Platform viết tắt CIP – Nền tảng dữ liệu thông minh khách hàng: thu thập dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn dữ liệu có liên quan và thống nhất dữ liệu đó để sẵn sàng phân tích.

Master data management viết tắt MDM

Bởi admin

Master data management viết tắt MDMTrong kinh doanh, quản lý dữ liệu chủ (Master data management viết tắt MDM) là một phương pháp được sử dụng để xác định và quản lý dữ liệu quan trọng của một tổ chức để cung cấp, với tích hợp dữ liệu, một điểm tham chiếu duy nhất.

Cash rebate

Bởi admin

Cash rebate – Phiếu giảm giá: là chương trình ưu đãi của nhãn hàng hoặc sản phẩm áp dụng đối với một số nhóm đối tượng bằng hình thức phát hành Phiếu giảm giá, khi nhóm đối tượng khách hàng mang phiếu giảm giá đó đến mua hàng thì được giảm giá theo như thông…

Advanced System Optimizer viết tắt ASO

Bởi admin

Advanced System Optimizer viết tắt ASO – Tối ưu hóa hệ thống nâng cao: Tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp trong kỷ nguyên Digital tại một quy mô ngày càng lớn thì phải có hệ thống (system) để quản trị. Trong quá trình quản trị hệ thống (system management) xảy ra một số…

Environmental and Social Management System viết tắt ESMS

Bởi admin

Environmental and Social Management System viết tắt ESMS – Hệ thống quản lý nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội: là hệ thống quản lý nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn (OHS), lao động và cộng đồng và những tác…

Database Management System viết tắt DBMS

Bởi admin

Database Management System viết tắt DBMS – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một…