Danh mục: Research

Q Score

Bởi admin

Q Score – Điểm số Q (được biết đến nhiều hơn là Q-Rating) là thước đo sự quen thuộc và hấp dẫn của một thương hiệu, người nổi tiếng, công ty hoặc sản phẩm giải trí được sử dụng ở Hoa Kỳ. Điểm Q càng cao, thì món đồ hay người đó được đánh giá…

Sweeps period

Bởi admin

Các đo lường truyền hình Mỹ của Nielsen được dựa trên ba cách tiếp cận phương pháp khác nhau. Trong 25 thị trường TV có doanh thu cao nhất, Người đo địa phương (LPM) được đo. Các cá nhân đăng ký riêng lẻ, đo lường được thực hiện trong 365 ngày qua 24 giờ. Thiết…

Human–computer interaction viết tắt HCI

Bởi admin

Human–computer interaction viết tắt HCI – Sự tương tác giữa con người và máy tính: nghiên cứu thiết kế và sử dụng công nghệ máy tính, tập trung vào các giao diện giữa người dùng và máy tính. Các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực HCI đều quan sát cách con người tương tác với…

Questionaire

Bởi admin

Questionaire: Bảng câu hỏi trong nghiên cứu thị trường, có 02 loại: bảng câu hỏi định lượng và bảng câu hỏi định tính. 

Primary data

Bởi admin

Primary data – Thông tin sơ cấp: nghiên cứu chính thức liên quan đến việc thu thập số liệu chính ban đầu bởi các nhà nghiên cứu. Nó thường được tiến hành sau khi các nhà nghiên cứu đã đạt được một số cái nhìn sâu sắc vào một vấn đề bằng cách xem xét…

Market Research

Bởi admin

Market Research – Nghiên cứu thị trường là phần đầu tiên cũng là phần quan trọng nhất trong việc phát triển chiến lược Marketing. Mục đích của nghiên cứu thị trường là thu thập thông tin từ khách hàng để hiểu được suy nghĩ của họ từ đó ra các quyết định marketing đúng với…

Marketing Intelligence

Bởi admin

Mọi quyết định tiếp thị và chương trình tiếp thị hiệu quả đều bắt nguồn từ việc thấu hiểu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường … Thuật ngữ “Marketing Intelligence (Tình báo Tiếp thị)” là một tập những thủ tục và nguồn thông tin mà những nhà quản trị sử dụng để nhận…