Thẻ: iTunes

In-App Purchases

Bởi admin

In-App Purchases: thực chất là một tính năng được tích hợp trên những ứng dụng, game trên các nền tảng di động hoặc máy tính, giúp người dùng có thể dùng tiền trong ATM hoặc thẻ tín dụng để mua những tính năng hoặc vật phẩm bổ sung trong game đang chơi. Tính năng này…

Installations

Bởi admin

Installations: là tổng số lần ứng dụng của bạn được cài đặt từ Apple Store trên thiết bị iOS chạy 8.0 trở lên. Ứng dụng được cài đặt lại trên cùng 01 thiết bị, ứng dụng được cài đặt trên nhiều thiết bị với cùng 01 tài khoản Apple ID, bao gồm luôn chia sẻ…

App Units

Bởi admin

App Units: được Apple định nghĩa là số lần tải ứng dụng lần đầu tiên trên chợ ứng dụng Apple Store tính theo tài khoản Apple ID, được tính từ thiết bị chạy iOS 8.0 trở lên. Ứng dụng đó được cập nhật / xoá cài lại /  cài thiết bị mới trên cùng 01…