Thẻ: eCommerce

Những lưu ý khi triển khai Hóa Đơn Điện Tử cho bán lẻ

Bởi admin

Doanh nghiệp bán lẻ nói riêng bắt buộc phải triển khai việc xuất hóa đơn điện tử ngay khi bán hàng hóa đến cho người tiêu dùng. Dưới đây là một vài điểm lưu ý cũng như chia sẻ về việc triển khai Hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp bán lẻ

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS

Bởi admin

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS: Doanh thu trên Chi phí quảng cáo, một chỉ số quan trọng và trả lời cho bạn được câu hỏi nền tảng: nếu tôi bỏ X đồng vào kênh marketing này, thì tôi sẽ lấy lại được bao nhiêu đồng.

Payment System và e-Payment System

Bởi admin

Payment System – Hệ thống thanh toán: là bất kỳ hệ thống nào được sử dụng để giải quyết các giao dịch tài chính thông qua việc chuyển đổi/giao dịch giá trị tiền tệ và bao gồm các tổ chức, công cụ, con người, quy tắc, thủ tục, tiêu chuẩn và công nghệ làm cho…

Billing System Payment viết tắt BSP

Bởi admin

Billing System Payment viết tắt BSP – hệ thống tính giá thanh toán: Để tham gia BSP các đại lý phải được sự đồng ý xét duyệt của IATA và sự đồng ý của Hãng.  

Google Trusted Stores

Bởi admin

Khả dụng tại Anh, Pháp, Đức, Úc và Nhật Bản. Google Trusted Stores là chương trình chứng nhận miễn phí giúp người mua sắm khám phá các cửa hàng trực tuyến luôn cung cấp trải nghiệm mua sắm tuyệt vời. Khi đã được chứng nhận, cửa hàng của bạn được công nhận với một huy…

Blockchain

Bởi admin

Blockchain – chuỗi khối: tên ban đầu block chain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được…