Thẻ: eCommerce

Những lưu ý khi triển khai Hóa Đơn Điện Tử cho bán lẻ

Bởi admin

Doanh nghiệp bán lẻ nói riêng bắt buộc phải triển khai việc xuất hóa đơn điện tử ngay khi bán hàng hóa đến cho người tiêu dùng. Dưới đây là một vài điểm lưu ý cũng như chia sẻ về việc triển khai Hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp bán lẻ

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS

Bởi admin

Return On Advertising Spend viết tắt ROAS: Doanh thu trên Chi phí quảng cáo, một chỉ số quan trọng và trả lời cho bạn được câu hỏi nền tảng: nếu tôi bỏ X đồng vào kênh marketing này, thì tôi sẽ lấy lại được bao nhiêu đồng.

Payment System và e-Payment System

Bởi admin

Payment System – Hệ thống thanh toán: là bất kỳ hệ thống nào được sử dụng để giải quyết các giao dịch tài chính thông qua việc chuyển đổi/giao dịch giá trị tiền tệ và bao gồm các tổ chức, công cụ, con người, quy tắc, thủ tục, tiêu chuẩn và công nghệ làm cho…

Billing System Payment viết tắt BSP

Bởi admin

Billing System Payment viết tắt BSP – hệ thống tính giá thanh toán: Để tham gia BSP các đại lý phải được sự đồng ý xét duyệt của IATA và sự đồng ý của Hãng.