Sales Funnel

Sales Funnel – Kênh bán hàng : Một kênh hay một loạt các trang web được thiết kế để có được sử dụng để mua sản phẩm / dịch vụ.

Quá trình bán hàng không phải là một đường thẳng. Đây là lý do tại sao chuyển đổi khách hàng tiềm năng (leads)  thành khách hàng thường (customers) có rất nhiều khóa học riêng và thay đổi từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Cho dù bán hàng B2B hay B2C, điều quan trọng đối với bộ phận kinh doanh là hiểu và hình dung hành trình của một khách hàng tiềm năng. Giải pháp CRM phù hợp có thể giúp quản lý, đo lường kênh bán hàng của bạn và giúp cải thiện hiệu quả của quy trình bán hàng của bạn để chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng (leads) hơn cho doanh nghiệp.

Phễu bán hàng (Sales Funnel) là gì

Kênh bán hàng

Phễu bán hàng là một minh họa về các giai đoạn mà khách hàng tiềm năng (lead) trải qua trước khi trở thành khách hàng (customer). Nó giống như một kim tự tháp ngược, nó bắt đầu với rất nhiều khách hàng tiềm năng của bạn ở trên đỉnh. Và khi bộ phận bán hàng của bạn bắt đầu tham gia với họ, chỉ có khách hàng tiềm năng đủ điều kiện nhất của bạn chuyển sang giai đoạn tiếp theo, và cuối cùng hướng tới sự chốt đơn hàng. Vì vậy, ở cuối  cũng phễu bán hàng là những khách hàng đã sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm. Nó thường được chia thành ba giai đoạn:

  • Awareness Stage (Top-of-the-funnel): người dùng nhận thức được các vấn đề và nhu cầu của bản thân. Họ tìm kiếm giải pháp, khám phá sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Consideration (Middle-of-the funnel): Người mua đánh giá các sản phẩm/dịch vụ khác nhau để giải quyết các vấn đề hoặc nhu cầu bản than và tham gia tương tác với người bán.
  • Decision (Bottom-of-the funnel):Người mua quyết định giải pháp cho nhu cầu của mình.

Mặc dù phễu bán hàng và hành trình của người mua có sự khác biệt rõ ràng, hai khái niệm này trùng lặp khi người mua bước vào giai đoạn xem xét và sẵn sàng chuyển đổi. Ở giai đoạn này, người mua bước vào kênh bán hàng của người bán. Lý tưởng nhất, hành trình của người mua nên phù hợp với quy trình bán hàng của bạn.

Tham khảo tại https://cloudcrm.vn/hieu-pheu-ban-hang-sales-funnel-de-tang-doanh-so-tren-crm/