Retention

Retention đo lường mức độ trung thành của người dùng đối với ứng dụng, tần suất họ sẽ tiếp tục sử dụng sau 1 tuần, 1 tháng, 1 năm.

screen-shot-2016-11-13-at-11-09-42-pm

Trung bình một ứng dụng sẽ có tỉ lệ Retention khoảng 40% trong vòng 30 ngày kể từ khi được cài đặt và sau khoảng 12 tháng, tỉ lệ này sụt xuống chỉ còn chưa đầy 4%. Tất nhiên, con số này là không hoàn toàn chính xác bởi phụ thuộc nhiều vào loại ứng dụng.

metric1-1

Một lời khuyên đưa ra cho các mobile marketer là song song với việc gia tăng CPI và CPLU, họ cũng nên chuyển mối quan tâm từ acquisition sang retention, có nghĩa là việc có được một người dùng mới là quan trọng, nhưng không quan trọng bằng việc giữ được tần suất sử dụng của khách hàng và đưa họ trở thành loyal user.

untitled