Love ratio

Love ratio: Cụ thể, tỉ lệ này được tính trên kết quả của in-app survey (Engagement Prompt) với một câu hỏi duy nhất : “Bạn thích ứng dụng này chứ?”

metric4

Người dùng sẽ có ba lựa chọn trả lời “Có/ Không/ Từ chối trả lời”. Và Love ratio được tính trên tỉ lệ người dùng chọn ‘Có’ trên tổng số người được hỏi.

Tỉ lệ này đạt 57,75% với 63 triệu người trên toàn thế giới được hỏi với hàng ngàn ứng dụng thuộc nhiều loại khác nhau.

Được đánh giá là một trong những công cụ hiệu quả nhất trong đo lường mức độ trải nghiệm của người dùng trong thời gian ngắn một cách hết sức đơn giản, so sánh với App rating, tỉ lệ chỉ đạt khoảng 0,05% số người có phản hồi trên tổng số người được hỏi, có thể gây ảnh hưởng đến những người dùng khác từ những negative rating của một bộ phận người dùng và thường mất nhiều thời gian hơn để thu được phản hồi từ người dùng.