Online Travel Agent viết tắt OTA

Online Travel Agent (viết tắt OTA): tức là 1 đại lý bán phòng khách sạn trên mạng internet. Agent này khác với Agent truyền thống là chỉ kinh doanh trên môi trường internet. عدد اوراق الاونو

Online Travel Agency viết tắt OTAs là đại lý du lịch (Travel Agency – TA) bán sản phẩm thông qua kênh trực tuyến (Online – O). Tóm gọn lại OTA là công ty/đại lý du lịch trực tuyến. Các công ty này thường không trực ra dịch vụ du lịch trực tiếp mà làm đại lý bán dịch vụ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. شعار مانشستر سيتي Kênh bán mà các công ty/đại lý này lựa chọn là online. Tất cả các giao dịch từ việc đặt dịch vụ cho đến thanh toán đều được thực hiện online. Hơn 70% khách sạn ở Việt Nam đăng ký bán phòng trên các kênh OTAs. المراهنة على المباريات