Real-time Segmentation là gì

Real-time Segmentation – phân đoạn theo thời gian thực: hoạt động chống lại việc truyền dữ liệu khi dữ liệu đi vào hệ thống theo thời gian thực. Ưu điểm của Real-time Segmentation là nó có thể được sử dụng để tạo các phân đoạn từ ngay cả những hành động gần đây nhất được thực hiện bởi người dùng trên trang web của bạn, kể cả người dùng truy cập lần đầu tiên đến trang web của bạn.

Phân đoạn thời gian thực cung cấp khả năng cá nhân hóa nội dung, quảng cáo và trang nội dung trong khi khách hàng của bạn đang truy cập trang web của bạn. Ví dụ: một công ty thương mại điện tử muốn hiển thị quảng cáo biểu ngữ “Ưu đãi máy ảnh đặc biệt hôm nay” trên trang, nếu khách truy cập đã điều hướng đến danh mục Máy ảnh nhiều lần trong khi họ đang khám phá các sản phẩm tại website.

Phân đoạn thời gian thực dựa trên Phân đoạn nguyên thủy (Segmentation Primitives) có thể bị giới hạn trong thời gian thực và được so sánh với các bản ghi dựa trên Batch.