Batch segmentation là gì

Batch segmentation  – Phân đoạn hàng loạt xảy ra đối với các phân đoạn chính được xây dựng từ dữ liệu trên nhiều nguồn khác nhau và được thống nhất bằng cách sử dụng Treasure Workflow và các tính năng tạo phân đoạn chính. Như vậy, các phân đoạn chính này có thể được làm phong phú và tùy chỉnh sâu hơn để xử lý nhóm tiếp thị của bạn, hầu hết các trường hợp sử dụng phức tạp.

Batch segmentation – Phân đoạn hàng loạt sau đó có thể được sử dụng để xuất sang (kích hoạt) các công cụ tiếp thị và mạng quảng cáo, chẳng hạn như nền tảng chiến dịch email và mạng xã hội. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Phân đoạn theo lô để cho phép cá nhân hóa theo thời gian thực cho những người truy cập trang web của bạn, sử dụng API Cấu hình.