Digital Experience Platform viết tắt DXP

Digital Experience Platform viết tắt DXP: Nền tảng trải nghiệm kỹ thuật số là một loại phần mềm doanh nghiệp mới nổi đang tìm cách đáp ứng nhu cầu của các công ty đang trải qua chuyển đổi kỹ thuật số, với mục tiêu cuối cùng là cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. DXP có thể là một sản phẩm duy nhất, nhưng thường là một bộ sản phẩm hoạt động cùng nhau. DXP cung cấp kiến ​​trúc cho các công ty số hóa các hoạt động kinh doanh, cung cấp trải nghiệm khách hàng được kết nối và thu thập thông tin chi tiết về nhu cầu khách hàng trong tương lai.

DXP cố gắng giải quyết một vấn đề lớn: Nỗi ám ảnh của khách hàng

Trải qua nhiều thay đổi lớn đến từ các yếu tố khác nhau, đã khiến nhiều công ty bắt đầu tái cấu trúc triệt để các hoạt động kinh doanh của họ trở nên cực kỳ hướng đến khách hàng:

  • Các kênh kỹ thuật số (web, di động và phương tiện truyền thông xã hội) đã trở thành những cách thống trị khách hàng tương tác với các công ty.
  • Những khách hàng đó mong đợi những trải nghiệm tuyệt vời như Google, Apple và Facebook.
  • Phương tiện truyền thông xã hội nói riêng cung cấp những cách thức phi cấu trúc để khách hàng tham gia và ảnh hưởng đến tình cảm chung cho các công ty.
  • Thiết bị di động cung cấp vị trí và tính trực tiếp, giúp các công ty có nhiều cách hơn để giữ liên lạc với khách hàng.
  • Thông tin chi tiết dữ liệu đang giúp có thể nhắm mục tiêu phân khúc đối tượng của một người có trải nghiệm cá nhân hóa cao.
  • Công nghệ kỹ thuật số giúp cho những người mới nổi có thể phá vỡ các ngành công nghiệp truyền thống: WealthFront để quản lý tài sản, LendingClub cho các sản phẩm tài chính, và Uber và Airbnb được trích dẫn trong vận chuyển và lưu trú và tất cả đều mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Như bạn có thể thấy, các công nghệ kỹ thuật số đóng góp cả vào rủi ro (ví dụ: mới nổi) và các công ty cơ hội (chuyển đổi kỹ thuật số) đang phải đối mặt.