Popunder

Popunder – Một quảng cáo, biểu ngữ hoặc trang web được tự động kích hoạt để xuất hiện bên dưới các trình duyệt web hiện nay. Đây được xem là một hình thức phô trương quảng cáo. موقع ون كارد الجديد