Placement Targeting

Placement Targeting: Chọn các trang web cụ thể trong hệ thống Advertising Network như: dantri, baomoi… Bên cạnh đó có thể lựa chọn các videos, apps, games, RSS feeds mà khách hàng tiềm năng của chúng ta có thể xem để target quảng cáo.

Placement: Vị trí mà quảng cáo của bạn được hiển thị trên các website của publisher chẳng hạn như Bảng tin trên máy tính để bàn, Bảng tin trên thiết bị di động hoặc ở cột bên phải của website, video 3 giây góc phải dưới cùng….