Meta Box

Meta Box là một bộ công cụ mạnh mẽ, chuyên nghiệp dành cho các nhà phát triển để tạo và xử lý mọi thứ liên quan đến hộp meta tùy chỉnh và các trường tùy chỉnh trên website WordPress. Plugin cung cấp một loạt các loại trường và rất nhiều tùy chọn cho mỗi loại trường, cho phép bạn không giới hạn khả năng kiểm soát và tuỳ chỉnh các trường tùy chỉnh. ivermectina para perros precio chile

Với các phần mở rộng, bạn có thể dễ dàng xây dựng các hộp meta không chỉ cho các loại bài đăng tùy chỉnh (mặc định) mà còn cho trang cài đặt, meta người dùng, meta hạn. acheter ivenox Bạn cũng có thể hiển thị các trường theo cách bạn muốn với các cột, tab hoặc nhóm. puedo tomar ivermectina

Trong WordPress meta box là một khung nhập liệu và các giá trị nhập vào bên trong nó có thể là các custom meta data (dữ liệu vĩ mô – hay còn gọi là custom post field), các dữ liệu này là một loại dữ liệu khác được thêm vào bài viết ngoài các dữ liệu chính như nội dung, title, categories, tags, … Nói tóm lại nó chính là các khung nhập liệu và các giá trị mà bạn nhập vào chính là các dữ liệu được đưa vào database.

Plugin yêu cầu mã hóa ít, nhưng nếu bạn không quen thuộc với mã hóa hoặc thích GUI (graphical user interface – giao diện đồ họa người dùng) để tạo các loại bài đăng tùy chỉnh, hộp meta và các trường tùy chỉnh nhanh hơn, bạn có thể sử dụng Generator trực tuyến của chúng tôi hoặc sử dụng các phần mở rộng MB Custom Post Type hoặc Meta Box Builder .

Link tham khảo: https://vi.wordpress.org/plugins/meta-box/