Advanced Custom Field viết tắt ACF

Advanced Custom Field viết tắt ACF: là một plugin mà rất nhiều lập trình viên WordPress trên thế giới đã và đang khuyên dùng vì nó sẽ rút ngắn thời gian bạn tạo meta box chỉ với vài cú click, thậm chí khâu gọi giá trị custom field của nó để hiển thị ra ngoài giao diện website cũng rất nhanh vì hầu như chúng ta chỉ sử dụng một hàm duy nhất mà plugin này hỗ trợ sẵn.

Không cần biết trình độ WordPress của bạn là như thế nào, chỉ cần biết sử dụng WordPress căn bản, một xíu PHP cơ bản là bạn có thể sử dụng plugin này như một chuyên gia. Đó là vì sao mình lại hướng dẫn cụ thể cho plugin này. Hơn thế nữa, dù là plugin nhưng ACF có hỗ trợ bạn export (truy xuất) các field mà bạn đã tạo ra thành code riêng, sau đó bạn có thể dễ dàng nhúng nó vào bất cứ dự án nào.

Hiện tại đây là plugin chuyên về Custom Field tốt nhất và có nhiều addon nhất nên bạn sẽ thấy choáng ngộp với số lượng các addon của nó, đủ để bạn làm bất cứ điều gì liên quan đến custom field. Để xem các addon các bạn có thể vào đây hoặc tìm kiếm plugin ở đây với từ khóa “Advanced Custom Field” là ra rất nhiều.

Link download: https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/

Tài liệu hướng dẫn: https://www.advancedcustomfields.com/resources/