Point of Inspiration viết tắt POI

Point of Inspiration viết tắt POI – Điểm tạo cảm hứng: chính là những hình ảnh/hoạt động/chương trình quảng cáo kích thích nhóm khách hàng mục tiêu, từ đó thúc đẩy động cơ mua hàng của họ.