Market-Skimming Pricing

Market-Skimming Pricing – Chiến lược giá hớt ván sữa: Định một mức giá thật cao khi tung sản phẩm mới ra thị trường, sau đó giảm dần mức giá theo thời gian nhằm thu về doanh thu tối đa để trang trải cho chi phí sản xuất.