Market-penetration Pricing

Market-penetration Pricing – Chiến lược giá thâm nhập thị trường: Định một mức giá thật thấp khi tung sản phẩm mới ra thị trường, sau đó tăng dần mức giá theo thời gian cho đến khi trở lại mức giá cơ bản nhằm thu hút tối đa lượng khách hàng.